Riksmarskalk Otto Printzsköld med son Carl och sonson Roland, 1923

Riksmarskalk Otto Printzsköld med son Carl och sonson Roland

Farfar – och riksmarskalk – Otto Printzsköld med sin sonson Roland i famnen, tillsammans med Rolands far Carl. 1923, privat arkiv (Lidmanarkivet). På godset Krusenhof. Ur Roland Printzskölds bok ”Från spaningstunna till gödseltunna”, Disa förlag.

Rulla till toppen