OM DISA FÖRLAG

Vi skriver, redigerar och sätter böcker

Redigerar dina texter

… alternativt ”spökskriver” utifrån dina uppslag eller skriver i enlighet med dina idéer.

Sätter boken

Ser till att allt hamnar på rätt ställe. Formger bokens innehåll med texter och bilder.

Skapar ett omslag

Satsar på din bok genom att formge ett omslag som når dina läsare.

Publicerar

Våra böcker trycks och distribueras via Publit. Böcker trycks med Print-on-Demand, i digitaltryck. Här trycks böcker i hög kvalitet för hårdband och mjukband.

E-böcker, alltså böcker i digtitalt format: För böcker med bilder anknutna till text som bör hamna rätt erbjuder vi formatet ePub3.

Marknadsför din bok

Disa förlag

Vilka är Disa förlag?

Disa förlag drivs av mig, Louise Landin, som en del i min enskilda firma Web of Signs, där “Disa förlag” är registrerat som ett särskilt företagsnamn för firmans förlagsverksamhet.

Vid min sida finns många begåvade människor som hjälper till. Utan dylika blir ingen människa utgiven i rätt tonart. 

Förlaget hette tidigare Web of Signs, med samma lag vid tangenterna. Under en övergångsperiod kan du finna några av våra böcker under det gamla förlagsnamnet.

Och vem av oss vill inte ha en egen luftballong.

Låt oss flyga, läs våra författares texter. Gärna med korp som ledare, kråkfåglar är så oerhört intelligenta, jag undrar vart vår korp vi ser här varje dag vill flyga?

Gå Dit.

Varför heter vi Disa förlag?

Disa, vår inspiration

Disa är namnet på vår inspirerande lilla dansk-svenska gårdshund, född på Gotland.

Namnet Disa stammar från diserna, fornnordiska gudaväsen besläktade med nornor och valkyrior. 

Korpen i loggan?

Även här har vi valt ett intelligent väsen för inspiration. Vi ser och hör varje dag mäktiga korpar ovanför oss där vi bor.

Odens korpar Hugin och Munin – Tanke (håg) och Minne – skickades varje dag ut för att hämta kunskap om världen. I forna tider kallades korpen vid Ramn, Hrafn och andra ljudhärmande namn. (Något oväntat dyker också filmkaraktären Rambo upp i kontexten, lite på grund av svenska äpplen och ett ramberg, alltså ett berg känt för sina korpar. Världen är laddad med berättelser).

Disa förlag

Följ oss i sociala medier

Rulla till toppen