Haveri, två flygplan SK 12 kraschade in i samma träd 1946

Haveri, två flygplan SK 12 kraschade in i samma träd 1946. Kadettskolan Uppsala.

Haveri, två flygplan SK 12 kraschade en natt 1946 in i trädet i bakgrunden. Kadettskolan i Uppsala. Privat arkiv (Rolands text på fotot). Ur Roland Printzskölds memoarer Från spaningstunna till gödseltunna, Disa förlag.

Rulla till toppen