Krusenhof från ovan, taget över axeln på flygförare Roland Printzsköld 1948

Krusenhof från ovan i en Saab S 28

Godset Krusenhof fångat från luften i en Saab S 18 den 27 april 1948. Besättning: FF Roland Printzsköld. Fspa Dellgren och signalist Gårdman, som spände loss sig för att fotografera över Rolands axel. /Ett (preskiberat) ärevarv över Rolands fädernegård… Privat arkiv. Ur Rolands bok ”Från spaningstunna till gödseltunna”, Disa förlag.

Rulla till toppen