Flygarliv-Vinterovningar-1946-Roland-CarlvonKoch-Okand 1

Roland Printzsköld, vinterövning 1946.

Roland Printzsköld, vinterövning 1946.

Scroll to Top