Om vår bokutgivning

Disa förlag ger ut tryckta böcker och (snart) e-böcker

Du kan köpa våra böcker hos nätbokhandlare eller i vår egen bokshop

Du kan få din bok utgiven i tryckt format och/eller som e-bok.

Vi använder Publit för distribution av våra böcker.

Tryckta böcker: Print-on-Demand

… också kallat “behovstryck”. För tryckta böcker använder vi en teknik som sparar vår natur och din ekonomi som författare.

Bokshop Disa förlag

KOMMER SNART: E-böcker (ePUB)

Strax kan du köpa delar av boken Styrka för unga som e-böcker hos oss. Vi ligger i framkant och använder formatet epub3.

Som förlag har vi avtal med Bokinfo, för att kunna ge ut våra böcker hos alla stora näthandelsbutiker för böcker. 

Vi har också avtal med Kungliga Biblioteket, för att kunna ge varje publicerad bok ett unikt ”ISBN”. 

Om våra böcker

Vår bokshop