Så byggde Saab Tunnan

Här berättar Ulf Edlund från Svensk Flyghistorisk Förening hur Tunnan byggdes. En otrolig epok för svenskt flygvapen och lärorikt för vårt framtida försvar. Spännande föredrag från Flygvapenmuseum i Linköping!

(Roland Printzsköld spanade för Sverige i Tunnan, i jetfart under kallt krig. Det kan du läsa om i hans memoarer hos Disa förlag)

Spaningsflygare Roland Printzskölds memoarer, omslag framsida

Läs Roland Printzskölds memoarer

"Först skulle man lära sig en massa teori kring detta med jetfart. Det var hemligt, men familjemedlemmar kunde under sekretesslöfte förhöra oss på läxan. Jag inledde med 50 timmar i en Vampire och sedan tog det riktig fart i en Tunna, en Saab 29:a". Roland kan berätta (kapitlet om jetfarten inleds på sidan 147).

Rulla till toppen