Disa förlag

Nu är vi Disa förlag

Det är inte så dramatiskt, vi har bara bytt namn. Vi är samma utgivare med samma redaktörer, författare och team vid tangenterna.

Vår webbplats nås via:

  • disaforlag.se (och disaforlag.com)
  • besök gärna vår bokshop. 

Böcker som tidigare har utgetts av oss, som bokserien Styrka för unga, hittas under vårt tidigare namn som utgivare: Web of Signs (i det fall vi utger titlarna igen, sker det som Disa förlag). 
Kontakta oss gärna här


Scroll to Top